QR-SR #1

QUICK RESPONSE – SLOW RESPONSE

 

marmor1

Vist på Tøyen T-bane ( monter ved utgangen mot Tøyen senteret)

19. september – 20. desember 2014

Monterutstillingen viser til innhold av kjemikalier i forbruksvarer som klær og velværeprodukter.
Tittelen reflekterer motsetningen i at en rask respons kan gi en langsom effekt når det kommer til spredning av forurensing. QR-koder på klærne i monteren avdekker stoffer som er vanlige i klesplagg. Slik “avslører” koden plaggenes påvirkning på miljøet.
Postene i denne bloggen korresponderer med QR- kodene på plaggene i utstillingen.

CAN ved Siri Austeen, Elisabeth Medbøe, Elin T. Sørensen

CAN (Concerned Artists Norway) er en tverrfaglig sammenslutning av kunstnere med felles ønske om å gi kunstneriske bidrag i offentlige diskusjoner om hva som skal til for å være et bærekraftig samfunn basert på hensyn til miljø, økologi, økonomi, sosiale og kulturelle forhold. http://concernedartists.wordpress.com/

Utstillingen er produsert i forbindelse med Forskningsdagene 2014.
Med takk til Tenketanken TAU og Norges Forskningsråd

QRSR,qr#1,72dpi

QRSR,sr#1,72dpi