Sengetøy og arbeidsklær- Flammehemmere, TCEP

TCEP

TCEP C9H15O6P
Tris(2-kloretyl) fosfat (TCEP) hører til en gruppe organofosfater.

TCEP kan skade evnen til å få barn og er akutt giftig for livet i vann. Norske målinger viser at stoffet finnes igjen i miljøet blant annet i fugler og blåskjell. Det brytes svært sakte ned i naturen.

Fosfororganiske flammehemmere er fellesbetegnelsen på en rekke stoffer som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. TCEP brukes blant annet som erstatning for bromerte flammehemmere. Stoffet kan også brukes som mykner i enkelte plastmaterialer. Flammehemmere kan finnes i elektriske og elektroniske produkter som kretskort og plastmaterialer, isolasjonsmaterialer av plast (polystyren), tekstiler til arbeidstøy, madrasser, møbler, sengetøy og transportmidler.

Noen av stoffene kan føre til leverskade, de kan være hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, fosterskadelige og kan gi skader på nervesystemet.

HVA KAN DU GJØRE
Se etter i ingredienslisten. Mange produkter som inneholder TCEP har ikke ingrediensliste.
Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • TCEP Tris(2-kloretyl) fosfat
 • Tris(beta-chloroethyl) phosphate
 • Tris(2-chloroethyl) orthophosphate
 • Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1)
 • AURORA KA-1645
 • Phophoric acid tris(2-chloroethyl) ester
 • Trichloroethyl phosphate
 • Tri-2-chloroethyl phosphate
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate

Kilder hentet september 2014:
http://www.erdetfarlig.no/; http://www.miljostatus.no

Advertisements

Farging av klær – Oktyl-/nonylfenoler

Nonylphenol

OKTYL- OG NONYLFENOLER C9H19C6H4OH
Nonylfenoletoksilater og oktylfenoletoksilater er overflateaktive stoffer som tilsettes produkter som maling, lakk og rengjøringsmidler, byggevarer og innredning. Det ble benyttet 55 tonn nonylfenol og oktylfenol til maling og lakkprodukter i 2007. Dette tilsvarte omkring 80 prosent av den totale nasjonale bruken. Man har også funnet NONYLFENOLETOKSILATER i plastprodukter, tekstiler og smøreoljer importert fra land utenfor EU. ETOKSILATER brukes blant annet for å bryte ned vannets overflatespenning så såpe eller kjemikalier lettere kan blande seg med vannet og som fettløsende stoffer i vaskemidler. Stoffene brukes blant annet i vaske- og innfargingsprosesser for klær og andre tekstiler. Det er innført forbud mot OKTYL- og NONYLFENOLER i produktforskriften. Forbudet gjelder ikke maling, lakk, smøreolje og faste bearbeidede produkter, som for eksempel tekstiler.

OKTYL- og NONYLFENOLER brytes sakte ned i naturen og kan hope seg opp i dyr og mennesker. Stoffene er meget giftige for livet i vann. Nonylfenoletoksilater og oktylfenoletoksilater brytes raskt ned til nonylfenoler og oktylfenoler. Disse stoffene har hormonforstyrrende effekter på fisk og kan gi skade på foster og forplantningsevne hos pattedyr og mennesker. Eksempelvis er det sett at hannfisker er blitt tvekjønnet. Nonylfenoler er også etsende og farlig ved svelging.

HVA KAN DU GJØRE
Se etter i ingredienslisten. De fleste produkter som inneholder OKTYL- og NONYLFENOLER har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter:

 • Alkylfenoletoksilater
 • Oktylfenol
 • Octylphenol
 • Nonylfenol
 • Nonylphenol
 • Oktylfenoletoksilat
 • Octylphenol ethoxylate (OPE)
 • Nonylfenoletoksilat
 • Nonylphenol ethoxylate (NPE)
 • Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy
 • Fenol, 4-nonyl-, forgrenet

Kilder hentet september 2014:
http://www.erdetfarlig.no/; http://www.regjeringen.no

I bilen og rundt maten vår – BISFENOL A

Bisphenol-A
BISFENOL A (BPA)  C15H16O2 er et karbonbasert syntetisk blandingsstoff som tilhører en gruppe av difenylmethaner og bifenoler med to hydroxyfenylgrupper. Stoffene har vært i kommersiell bruk siden 1957.

Størstedelen av den mengden BISFENOL A som produseres i Europa brukes til fremstilling av polykarbonatplast. Dette brukes i plastbeholdere for mat og drikke samt hermetikkbokser med epoksylakk, elektroniske apparater og utstyr til biler. BISFENOL A brukes også i maling, lakk, lim og gulvbelegg. Stoffet brukes i tillegg i belegget på varmefølsomt papir, eksempelvis kvitteringspapir. Som råmateriale brukes stoffet til fremstilling av tetrabrombisfenol A, som er en bromert flammehemmer.

BISFENOL A brytes forholdsvis lett ned i vann og bioakkumulerer ikke i særlig grad i organismer. Stoffet kan allikevel ha hormonforstyrrende effekt på fisk og snegller ved svært lave konsentrasjoner. Enkelte studier har vist at lave konsentrasjoner av BISFENOL A påvirke fosterets utvikling og læringsevne hos pattedyr. Stoffet er klassifisert som reproduksjonsskadelig med risikosetningen “Mulig fare for forplantingsevnen”. Det er skadelig for øynene, irriterende for luftveiene og allergifremkallende ved hudkontakt.

BISFENOL A produseres ikke i Norge, men importeres for produksjon av plast- eller i ferdigprodukter.

Kilder hentet september 2014:
http://www.erdetfarlig.no/; http://en.wikipedia.org/wiki/Bisphenol_A; http://www.miljostatus.no/tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Bisfenol-A/