About

Utstilling under Forskningsdagene 2014

Sted: Tøyen T-bane ( monter ved utgangen mot Tøyen senteret)

Åpning 19. september kl. 18.00

Tittel: QUICK RESPONSE – SLOW RESPONSE

Utstillingen viser innholdet av mikroplast i forbruksvarer som klær og velværeprodukter. Tittelen reflekterer motsetningen i at en rask respons (QR) kan gi en langsom effekt når det kommer til spredning av forurensende stoffer – og vise versa. I monteren på Tøyen avdekkes innhold i hverdagsplagg via QR-koder trykket på klærne. Slik “avsløres” plaggenes påvirkning på miljøet.

Mikroplast påvirker havet som økosystem, blant annet ved at kjemikalier frigjøres når plasten går i oppløsning. Dyreplankton er såkalte filter- spisere – de filtrerer vannet for partikler og spiser alt de kommer over som har rett størrelse. På denne måten kan plastspisende plankton være starten på en opphoping av miljøgifter oppover i næringskjeden, mennesker får i seg skadelige miljøgifter. Større dyr som fisk og fugl forveksler i tillegg mikroplast med mat. Plasten brytes ikke ned i fordøyelsessystemet, dyrene kveles langsomt.

CAN ved Siri Austeen, Elisabeth Medbøe, Elin T. Sørensen

CAN (Concerned Artists Norway) er en tverrfaglig sammenslutning av kunstnere med felles ønske om å gi kunstneriske bidrag i offentlige diskusjoner om hva som skal til for å være et bærekraftig samfunn basert på hensyn til miljø, økologi, økonomi, sosiale og kulturelle forhold.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s